Кафедра англійської філології

Єнько Сергій Васильович

викладач

Одержав вищу освіту в Київському національному лінгвістичному університеті в 2009 році за кваліфікацією “Перекладач англійської та італійської мов, викладач”. Працював  викладачем кафедри англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, викладав практику англійської мови для третього курсу. У 2012 році перейшов на кафедру англійської філології і перекладу, де викладав такі дисципліни: «Практика англійської мови», «Усний двосторонній переклад» та «Практичний курс перекладу». З 2020 року викладач кафедри англійської філології факультету романської філології і перекладу.

Працює також як перекладач-практик (письмовий та усний послідовний переклад)

Основні публікації:

  1. Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху) : Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. Частина ІІ. К.: Освіта України, 2013. 
  2. Self-Study in English Oral Speech Practice (C1 level) for the 3rd-year Students of Interpreters’/ Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C1) для студентів III курсу факультету перекладачів): Навч.-метод. посібник. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015./ Укладачі: Л. Ю. Ігнатенко, І. О. С. В. Єнько..
  3. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 2017. випуск 34, 2017. Вип. 34. 200 с.
  4. Розвиток мовної освіти у Хорватії (кінець XX, початок XXI ст.)// Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013.
  5. Іншомовна освіта у Хорватії у контексті євроінтеграції. План розвитку освіти//Дні науки КНЛУ  «Україна і світ: діалог мов і культур». Київ, КНЛУ, 19-21 березня, 2014 р.
  6. Специфіка перекладу текстів рекламних слоганів //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Далог мов та культур» (01-03 квітня 2015 р.). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015 р.
  7. Специфіка англо-українського перекладу термінологічної лексики у текстах медичного спрямування//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Діалог мов та культур» (30 березня-01 квітня 2016 р.). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016р.
  8. Скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Діалог мов та культур» (30 березня-01 квітня 2017 р.). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017р.

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]