Кафедра англійської філології

Дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень

Кафедра англійської філології забезпечує викладання

Другої іноземної мови (англійської) І-IV курси

Теорії і практики письмового перекладу І-IV курси

Теорії і практики усного перекладу IV курс

Другий (магістерський) рівень

Кафедра англійської філології забезпечує викладання

Культура усного і писемного мовлення другою іноземною мовою (англійською) І курс

Теорія і практика професійно орієнтовано перекладу з другої іноземної мови (англійської) І курс

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]