Кафедра англійської філології

Дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень

Кафедра англійської філології забезпечує викладання

Другої іноземної мови (англійської) І-IV курси

Теорії і практики письмового перекладу І-IV курси

Теорії і практики усного перекладу IV курс

Другий (магістерський) рівень

Кафедра англійської філології забезпечує викладання

Культура усного і писемного мовлення другою іноземною мовою (англійською) І курс

Теорія і практика професійно орієнтовано перекладу з другої іноземної мови (англійської) І курс