Кафедра англійської філології

Конференція

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
запрошує науковців, аспірантів, студентів, управлінців і представників посольств та міжнародних організацій до участі в роботі
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
«AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ»,
яка відбудеться у Київському національному
лінгвістичному університеті 13–14 травня 2021 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.    Мовні контакти в добу глобалізації.
2.    Сучасна дискурсологія і теорія комунікації.
3.    Когнітивні студії тексту і дискурсу.
4.    Переклад і міжкультурна комунікація.
5.    Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
6.    Східні мови як інструмент формування духовної культури.
7.    Моделі світу в романо-германських і слов’янських мовах.
8.    Національна ідентичність і глобалізація.
9.    Новітні тенденції в українському літературознавстві.
10.    Історична та філософська думка в Україні.
11.    Основні тенденції розвитку вищої школи.
12.    Сучасні тенденції в методиці навчання іноземних мов.
13.    Інноваційні технології полікультурного освітнього середовища.
14.    Тенденції економіко-правових досліджень: Україна та світ.
15.    Студентське самоврядування – шлях до демократії.
16.    Сучасні тенденції психології та педагогічна теорія і практика.

Детальніше https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGk3dmbFYMdp6r4&id=68696B3E65309B90%2128578&cid=68696B3E65309B90

Результати проведення засідання секції «Мова, культура, освіта: перспективи розвитку» міжнародної науково-практичної відеоконференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови» «Світ цінностей і цінності у світі» кафедрою англійської філології факультету романської філології і перекладу КНЛУ

13 травня 2021 року о 13:30 на платформі Microsoft Teams відбулась робота секції «Мова, культура, освіта: перспективи розвитку».

          У своєму вітальному зверненні до учасників конференції завідувач кафедри О.В. Ярошенко  відзначила важливість проведення міжнародної науково-практичної відеоконференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови».

          У роботі секції взяло участь 17 доповідачів. 5 доповідей були представлені студентами 3 курсу факультету романської філології і перекладу КНЛУ.

Виступи доповідачів були цікавими та актуальними, супроводжувалися яскравими презентаціями  Power Point. Учасники відеоконференції задавали питання доповідачам, коментували виступи та висловлювали свої думки та побажання щодо подальших наукових пошуків.

На засіданні секції було обговорено широке коло проблем, пов’язаних з компаративною лінгвістикою, фонетичними та лексичними неологізмами, стилістичними особливостями рекламних текстів та  художнього дискурсу, особливостями перекладу текстів різних жанрів, методикою формування комунікативної та перекладацької компетентності у студентів, диференційованим навчанням, методичною компетентністю викладача  тощо. 

Варто відзначити такі доповіді студентів 3 курсу факультету романської філології і перекладу КНЛУ:

1. Заболотна Є.Г., студентка групи МЛф 04-18 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. Structural and semantic groups of antonyms used in modern Ukrainian and English songs. Науковий керівник – ст. викл. Пригодій Р.В.

2.  Каленнікова В.Д., студентка групи МЛф 05-18 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. Особливості зіставлення фразеологічних одиниць з анімалістичним компонентом в англійській та французькій мовах. Науковий керівник – доц. Птуха В.А.

3.  Остапенко М.Ю.,студентка групи МЛі03-18 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. The Impact of the Pandemic on the English Vocabulary.  Науковий керівник – зав.каф. Ярошенко О.В.

4. Піхуля О.В., студентка групи Пісп 13-18 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. Способи творення фонетичних неологізмів у сучасній англійській мові. Науковий керівник – доц. Пасічник Т.Д.

5. Ященко К.О., студентка групи Пф 17-18 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. English clothing realia as a translation issue. Науковий керівник – доц. Борис Д.П.

Загалом, роботу секції можна вважати плідною. Всі дискусії були цікавими і динамічними. Представлені наукові дослідження є перспективними, оскільки мають практичну значущість. Всі доповіді містили конкретні результати наукових досліджень, тому викликали зацікавленість та позитивну оцінку аудиторії. Характерною ознакою роботи секції стала продуктивна співпраця студентів та викладачів кафедри англійської філології. Формат проведення конференції забезпечив цікаве та корисне наукове спілкування. По закінченні конференції Ярошенко О.В. підсумувала результати роботи секції.

Запис відеоконференції можна переглянути за покликанням https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/olesia_yaroshenko_knlu_edu_ua/EVD036KywENBnef-6pnQy78B2HkW5J0WqbqzkMLEiO2Llw?e=RDwEPU

Більше про конференцію Конференції і семінари – Kyiv National Linguistic University (knlu.edu.ua)