Кафедра англійської філології

Магістратура

ОПП “Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська / італійська / португальська / французька / новогрецька мова і друга іноземна мова)

Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови (англійської)

Плани практичних занять https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Тематика-курсу-1-к-маг.doc

Зразок МКР https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/MKP-Основа-5-курс.doc

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Порядок-МКР-та-іспит-КУПМ-Суч-лінгв.-студ.pdf

Перелік питань підсумкового контролю https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/КУПМ.pdf

Теорія і практика професійно орієнтованого перекладу з другої іноземної мови

План семінарських занять https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/План-семінарів-ТППОП.docx

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Поряток-проведення-МКР-та-залік-ТППОП-1-курс.pdf

Зразок МКР https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Зразок-МКР-ТППОП.docx

Перелік питань підсумкового контролю https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/ТППОП-питання-пыдсумкового-контролю.docx

ОПП ” Іспанська / Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти”

Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови (англійської)

Перекладацька практика з другої іноземної мови (англійської)

Методичні матеріали з практики https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Інформація-для-магістрантів.docx