Кафедра англійської філології

ОПП “Теорія і практика перекладу з іспанської / італійської / французької / португальської / новогрецької мови і другої іноземної мови”

Друга іноземна мова (англійська)

Плани практичних занять 2 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Тематика-курсу-2-к-пер..docx

Плани практичних занять 3 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Тематика-курсу-3-к-пер..docx

Плани практичних занять 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Тематика-курсу-4-к-пер.doc

Зразок МКР 2-4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/MKP-Основа.doc

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю 2-4 курси https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Порядок-проведення-МКР-і-іспит-2-4-курс-перекл..pdf

Перелік питань підсумкового контролю 2 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/The-list-of-the-examinational-topics-for-the-second-year-students.docx

Перелік питань підсумкового контролю 3 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Питання-підсумкового-контролю-3-курс-переклад.pdf

Перелік питань підсумкового контролю 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Питання-підсумкового-контролю-4-курс-перекл.pdf

Теорія і практика письмового перекладу

Плани семінарських занять 2 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Плани-практичних-занять_ТППП-2-курс.pdf

Плани семінарських занять 3 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/План-семінарів-ТППП-3-курс.docx

Плани семінарських занять 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Плани-практичних-занять-з-ТППП.docx

Зразок МКР https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Зразок-МКР-ТППП.docx

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю 2-3 курси https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Порядок-проведення-МКР-та-залік-ТППП-2-3-курс.pdf

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Порядок-проведення-МКР-та-іспит-ТППП-4-курс.pdf

Перелік питань підсумкового контролю 2 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Питання-до-заліку_ТППП_2-курс.docx

Перелік питань підсумкового контролю 3 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Питання-до-заліку_ТППП_3-курс.pdf

Перелік питань підсумкового контролю 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/4й-курс-усні-теми-1й-семестр-ТППП.pdf

Теорія і практика усного перекладу

Плани семінарських занять 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Плани-практичних-занять-з-ТПУП-для-4го-курсу.docx

Зразок МКР https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Зразок-МКР-ТПУП.doc

Порядок проведення МКР і підсумкового контролю 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Порядок-проведення-МКР-та-залік-ТПУП-4-курс.pdf

Перелік питань підсумкового контролю 4 курс https://english-philology.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/4й-курс-усні-теми-1й-семестр-ТПУП.pdf

Перекладацька практика з другої іноземної мови (англійської)

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]