Кафедра англійської філології

Чумак Надія Борисівна

cтарший викладач

У 2001 році закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська мова, українська мова і література) та здобула кваліфікацію філолога (викладача англійської мови, української мови і літератури, зарубіжної літератури). Із вересня 2001 р. викладає в КНЛУ.

Основні публікації:

1. Чумак Н. Б., Сташко Г. І. English-in-Use / Вживаємо англійську : Навчальний посібник для студентів IV курсу факультету перекладачів. К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. 344 с. (Посібник отримав гриф МОН.)

2. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови. «Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції». Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. С. 274-276.

3. Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів під час вивчення англійської мови як другої іноземної. «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2020. С. 482-484

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]